Rozmowa z Henrykiem Rogulą

Henryk Rogula był radnym, reprezentującym Kurzelów przez cztery kadencje. Po wyborach z 16 listopada przestał pełnić tę fukcję. Przedstawiam Państwu rozmowę z Panem Henrykiem.

 

Piotr Kremblewski: Co Pan sądzi o kampanii wyborczej i osobach, które do stały się do Rady Gminy i Rady Powiatu z naszej miejscowości?

Henryk Rogula: Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy poszli na wybory, a szczególnie tym którzy oddali na mnie swój głos.

 

Odnośnie kampanii wyborczej - żyjemy w dosyć małej społeczności i w zasadzie znamy się i wiemy kto jest kto. Ja, podobnie jak i dwóch kandydatów do Rad nie prezentowaliśmy swoich wizerunków na plakatach, bilbordach czy w mediach. Każdy ma parwo czynić co uważa za stosowne, w końcu to wyborcy decydują kto ma ich reprezentować, jaka będzie ich skuteczność w pozyskaniu inwestycji dla naszej miejscowości.

Pani Renacie i Panu Jurkowi gratuluję i życzę samych owocnych, przemyślanych i mądrych decyzji w podejmowaniu uchwał, które będą służyć naszej lokalnej społeczności.

Patrząc na powyborczą mapę polityczną obydwoje radni mają bardzo duże szanse załatwić dla naszej miejscowości wiele inwestycji tak bardzo potrzebnych dla Kurzelowa.

PK: Właśnie w kwestii inwestycji, co Panu udało się załatwić w ciągu dwóch ostatnich kadencji za rządów burmistrza p. Dorywalskiego.

HR: Zacznę może od infrastruktury drogowej. Do 2006r. mieliśmy tylko trzy drogi o nawierzchni bitumicznej w Kurzelowie tj. droga wojewódzka Włoszczowa -Maluszyn i dwie drogi powiatowe, do Jeżowic i do Komparzowa.

Na koniec 2006r. rzutem na taśmę przed wyborami pan burmistrz G. zrobił dwa krótkie odcinki drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Partyzantów i Wesołej. Dziewięć dróg tj. ul. Partyzantów, Wesoła, Leśna, Składowa, Okrzei, Armii Krajowej, Grunwaldzka, Brożka i ciąg uliczny między cmentarzem a ul. Armii Krajowej. Zostało to wykonane w ostatnich dwóch kadencjach.

Został wykonany jeszcze zajazd dla autobusów przywożących dzieci na drodze powiatowej. Wykonano pierwszy etap kanalizacji za kwotę czterech milionów zł. Drugi etap kanalizacji jest w trakcie realizacji. Dokonano termomodernizacji domu kultury i ośrodka zdrowia, wykonano plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu i boiska  do piłki ręcznej i nożnej przy szkole. Dofinansowano 40 tys. zł do dachu dla  straży pożarnej. Z rozbiórki straż otrzymała 700m/kw. kostki brukowej. Nie licząc dofinansowań dla orkiestry na instrumenty, mundury, Koła Gospodyń Wiejskich na stroje. Dofinansowanie dożynek i innych imprez masowych.

Dodam, że w kadencji 2006-2010r. mocno wspierała mnie radna Roma Bator.

Spotykam się z zarzutami, przeceż płacimy podatki. Czy ktoś wie, że z wpływów jakie z sołectwa Kurzelów wchodzą do budżetu gminy I etap kanalizacji wykonywany byłby prawie przez 20 lat.

PK: Jakie inwestycje Pana zdaniem w Kurzelowie powinny być robione w pierwszej kolejności?

HR: Nie powiem nic nowego i odkrywczego - droga Włoszczowa -Maluszyn i chodnik od rynku do cmentarza. Temat drogi poruszany był od wielu lat na różnych szczeblach i spotkaniach,  nie tylko ja się w to angażowałem, ale  również pan Tadeusz Matuszewski i wiele innych osób z Kurzelowa.

Następnymi inwestycjami to: kontynuacja kanalizacji, drogi, chodniki i oczywiście budowa boiska sportowego z bieżnią.

Były czynione pewne koncepcje w celu zagospodarowania terenu parafialnego znajdującego się za posesją państwa Czerwińskich a cmentarzem. Jest to zadanie nie tylko dla radnych ale dla szerszej społeczności naszych mieszkańców i oczywiście władz poszczególnych szczebli.

Nie chcę wymieniać więcej zadań jakie można by wykonać w naszej miejscowości bo zapewne  na każdej ulicy są  problemy do rozwiązania.

PK: Dziekuję za rozmowę.