Egzamin Gimnazjalny 2013 - TESTY I ODPOWIEDZI

egzamin

Egzamin Gimnazjalny 2013 - Test z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Egzamin Gimnazjalny 2013 - Odpowiedzi do testu z historii i wiedzy o społeczeństwie.


Egzamin Gimnazjalny 2013 - Test z języka polskiego.

Egzamin Gimnazjalny 2013 - Ospowiedzi do testu z języka polskiego.


Egzamin Gimnazjalny 2013 - Test z przedmiotów przyrodniczych.

Egzamin Gimnazjalny 2013 - Odpowiedzi do testu z przedmiotów przyrodniczych.


Egzamin Gimnazjalny 2013 -Odpowiedzi do testu z matematyki.